NEXT SERVICES

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa innowacyjnej platformy zintegrowanego zarządzania środowiskiem IT gwarancją stabilności gospodarki elektronicznej w biznesie” realizowanego przez: NEXT SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza się nabór ofert na:

Usługi informatyczne Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania ofertowego
Zarządzanie projektem Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania ofertowego
Najem serwera Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania ofertowego
Strategia marketingowa Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania ofertowego
Promocja Zapytanie ofertowe Załącznik do zapytania ofertowego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ